• Bramkampstrasse - Radweg- links Ottostrasse 42- 39- 46 - Bramkampstrasse - Radweg- links Ottostrasse 42- 39- 46 -
  • Ottostrasse 23-37- hinten Nr. 46 Ottostrasse 23-37- hinten Nr. 46
  • Ottostrasse 46 Ottostrasse 46