• St. Hedwig in Resse St. Hedwig in Resse
 • Resse 1916 Resse 1916
 • Resse
Resse
 • See im NSG Im Emscherbruch See im NSG Im Emscherbruch
 • Fussballverein Resse 08 1922 Fussballverein Resse 08 1922
 • Fussballverein Resse 08 1986 Fussballverein Resse 08 1986
 • Ewaldsee Zeche Ewald Ewaldsee Zeche Ewald
 • RD 244 001 RD 244 001
 • RD 244 002 RD 244 002
 • RD 244 003 RD 244 003
 • RD 244 004 RD 244 004
 • RD 244 005 RD 244 005
 • RD 244 006 RD 244 006
 • RD 244 011 RD 244 011
 • RD 244 012 RD 244 012
 • RD 244 013 RD 244 013
 • RD 244 014 RD 244 014
 • RD 244 015 RD 244 015
 • RD 244 016 RD 244 016
 • RD 244 017 RD 244 017
 • RD 244 018 RD 244 018
 • RD 244 019 RD 244 019
 • RD 244 020 RD 244 020
 • RD 244 021 RD 244 021
 • RD 244 022 RD 244 022