Home > Albums > Tag Schleuse 11

 • Schleuse Neubau Südschleuse GelsenkirchenSchleuse Neubau Südschleuse Gelsenkirchen
 • Schleuse GelsenkirchenSchleuse Gelsenkirchen
 • Bau der neuen Süd SchleuseBau der neuen Süd Schleuse
 • Schleuse Neubau PumpenkanalSchleuse Neubau Pumpenkanal
 • Schleuse_Pumpwerk_AltSchleuse_Pumpwerk_Alt
 • Schleuse oberer Vorhafen NordSchleuse oberer Vorhafen Nord
 • Schleuse oberer Vorhafen NordSchleuse oberer Vorhafen Nord
 • Schleuse_Südkammer_Richtung OstSchleuse_Südkammer_Richtung Ost
 • Schleuse_Südkammer_Richtung WestSchleuse_Südkammer_Richtung West
 • Schleuse oberer Vorhafen SüdSchleuse oberer Vorhafen Süd
 • Schleuse_Neubau_TurmSchleuse_Neubau_Turm